MBO LOGISTIEK
‘Afgestemd op de examens van
CBR/CCV, ESTEL en ESS’
MBO Logistiek
Deze complete geïntegreerde lesmethode bevat alle lesstof voor de volgende kwalificatiedossiers:
 • Logistiek medewerker
 • Logistiek teamleider
 • Specialist transport en logistiek
 • Logistiek supervisor


De logistieke lesmethode van VTO is naast de bestaande kerntaken en werkprocessen per kwalificatiedossier ook in te delen in onze eigen gemaakte thema’s en modules. Hierdoor ontstaat er een logische structuur in de opbouw van de lesstof en komen veel onderwerpen maar één keer aan bod in de opleiding. U als docent kunt zelf bepalen via welke variant u uw opleiding in gaat richten. Onderliggend zal altijd het kwalificatiedossier afgevinkt worden. Onze lesstof is gebaseerd op de examens van ESS en ESTEL.

Via de ingebouwde verantwoordingsmatrix weet u op elk moment per groep en per leerjaar welke lesstof al behandeld is en welke niet.

Via één gebruiksvriendelijk online systeem heeft u toegang tot alle content voor de logistieke opleidingen(en), kunt u de studenten volgen en kunt u het gemaakte huiswerk beoordelen. Ook kunt u per klas en leerjaar modules open of dicht zetten zodat de student toegang heeft tot alleen die modules die van toepassing zijn. Al het gemaakte huiswerk en geüploade documenten worden bewaard in een online portfolio van de student. Naast het leerlingvolgsysteem en de lesstof beschikt het systeem ook over proefexamens, thematoetsen en BPV opdrachten.

De student heeft via één account toegang tot alle content van de lesmethode. Het huiswerk kan direct in het systeem gemaakt worden en word online opgeslagen. Wanneer een opdracht in bijvoorbeeld Word gemaakt moet moet worden, is er een uploadfunctie toegevoegd. Ook heeft de student toegang tot een totaaloverzicht van de opleiding, zo weet de student wat hij nog moet behandelen en wat niet.

Als studenten door- of terugstromen binnen de logistieke opleidingen dan wordt de historie bewaard. Dit betekent dat al eerder afgeronde modules, die terugkomen in de nieuwe opleiding niet meer behandeld hoeven worden.

Exact
VTO werkt samen met Exact Online Handel. Hiervoor zijn een aantal modules ontwikkeld waarbij de student leert werken met Exact Online Handel. De licentie voor Exact online is gratis bij het afnemen van de lesmethode.

Synchromania
Ook heeft VTO de serious game Synchromania toegevoegd aan de lesstof voor de logistieke opleidingen. Dit spel is ontwikkeld door TNO. Het is een spel voor slimme planners, waarin zij het transport moeten verzorgen voor 3 lastige klanten. Het spel kan met verschillende doelen gespeeld worden. De licentie is gratis bij het afnemen van de lesmethode. Ook geven we demo presentaties om u als docenten kennis te laten maken met het spel en de werking ervan.
In de lesmethode worden de volgende werkvormen gebruikt:
Theoriemodules

Deze bevatten een klassikale lespresentatie, een theoriedocument met verwerkingsvragen en een online kennistrainer.
Workshops

Deze bestaan uit een inleidende klassikale presentatie en series van (theoretische) opdrachten die de leerlingen individueel of in groepjes maken.
Trainingen

Dit zijn praktische oefeningen die individueel of door een groepje leerlingen in een schoolomgeving of praktijksimulatie worden geoefend.
Thematoetsen

Afsluitende toetsen met een meerkeuzedeel en een openvragendeel.
Proefexamens

Realistische oefenexamens op kerntaakniveau.
BPV Opdrachten

Opdrachten die de student tijdens zijn stageperiode(s) maakt.
Voordelen van de lesmethode
 • Single sign on voor de docent
 • Single sign on voor de student
 • Toegankelijk, praktisch en altijd actueel
 • 100% aantoonbare aansluiting op het kwalificatiedossier
 • Afgestemd op de examens van CBR/CCV, ESTEL en ESS
 • All inclusive; de methode bevat niet alleen de les- en oefenstof, maar ook docentenhandleidingen, beoordelingsformats en klassikale presentaties
 • Easy to use docentensysteem voor lesgeven, beoordelen en monitoren
 • Geïntegreerde mogelijkheid voor het uploaden en beoordelen van gemaakt (huis)werk, toetsen en proefexamens